KKK

Rooseveltova No. 68

Location:
Rooseveltova No. 68

Description of the Building:
Ground floor building; not very remarkable from the architectural point of view.Přízemní budova, z architektonického hlediska nepozoruhodná.

Rooseveltova no. 67, overview

Present Use:
Hostel Krumlov House