KKK

Zámeček Omlenička

Lokace:
Zámeček Omlenička leží asi 4 km jihozápadně od Kaplice

Zámek Omlenička, v pozadí věž barokního kostela, foto: Lubor Mrázek

Původ názvu:
Název Omlenička (německý název Klein Umlowitz) byl odvozen od slova omlený, omletý, které se vztahuje k blízké říčce, jejíž břehy byly omleté (omlené) proudící vodou.

Popis objektu:
Trojkřídlý barokní zámeček se středovým rizalitem a čtyřmi arkýři na krakorcích ve východním průčelí. K jižnímu křídlu zámku je připojen barokní kostel sv. Jana Nepomuckého.

Zámek Omlenička, arkýře z 19. století, foto: Lubor Mrázek Stavebně historický vývoj:
Zámeček byl postaven na počátku 18. století na místě staré renesanční tvrze. V roce 1829 vyhořel, ale brzy došlo k jeho obnově.

Významné architektonické detaily:
Zbytky bývalé renesanční tvrze, zakomponované do hmoty zámečku, objevené při rekonstrukčních pracích po roce 1970, vyvolaných prolomením krovů pod tíhou sněhu.

Historie obyvatel zámečku:
Tvrz Omlenička s přilehlou vesnicí patřila do roku 1363 ke hradu Pořešín. Uvedeného roku prodal Přibík z Pořešína tvrz Oldřichovi z Drochů, jehož potomci vlastnili Omleničku až do roku 1465, kdy ji získal Přibík Žídek z Mostku. V majetku jeho rodu se tvrz nacházela do roku 1546, kdy došlo k jejímu prodeji Divišovi Malovcovi na Libějovicích. Poté se zde vystřídala celá řada majitelů až do počátku 18. století, kdy Omlenička přešla do držení hraběte Antonína z Nützu a Josefa Gundakera, hraběte z Türheimu. V roce 1778 získal zámeček do vlastnictví cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě, který jej vlastnil až do zestátnění ve 20. století.

Současné využití:
Objekt slouží jako užitková budova.

(zp)