Archeologické výzkumy ve městě Český Krumlov

Archeologické výzkumy na území dnešního města Český Krumlov mají zatím jen velmi krátkou tradici. Centrem předválečného bádání v regionu Český Krumlov, spojeného zvláště se jménem kájovského učitele a amatérského archeologa Karla Brdlika, bylo Muzeum Šumavy v Horní Plané. V Okresním vlastivědném muzeu v Českém Krumlově bylo stálé místo archeologa zřízeno teprve v roce 1993.

Zlomek imitace tzv. loštického pohárku na nožkách ve tvaru lvích hlaviček. V Lošticích na Moravě se hlavně ve 2. polovině 15. století vyráběla oblíbená keramika - zejména poháry s puchýřkovitým povrchem, způsobeným železitými příměsemi v keramické hmotě.

Zlomky zásobnic - velkých nádob na uchovávání a transport potravin i jiného zboží. Český Krumlov, areál dnešního hotelu Růže, 15. století. Sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český Krumlov.

Zlomky zásobnic - velkých nádob na uchovávání a transport potravin i jiného zboží. Český Krumlov, areál dnešního hotelu Růže, 15. století. Sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český Krumlov.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 1 - Zlomek imitace tzv. loštického pohárku na nožkách ve tvaru lvích hlaviček. V Lošticích na Moravě se hlavně ve 2. polovině 15. století vyráběla oblíbená keramika - zejména poháry s puchýřkovitým povrchem, způsobeným železitými příměsemi v keramické hmotě, Český Krumlov, nám. Svornosti čp. 11.

Obr. 2 - Zlomky zásobnic - velkých nádob na uchovávání a transport potravin i jiného zboží. Český Krumlov, areál dnešního hotelu Růže, 15. století. Sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český Krumlov.

Obr. 3 - Zlomky zásobnic - velkých nádob na uchovávání a transport potravin i jiného zboží. Český Krumlov, areál dnešního hotelu Růže, 15. století. Sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český Krumlov.

Pomineme-li odkryv známého sídliště neandrtálského člověka v roce 1933 pod převisem v Dobrkovicích ( Dobrkovická jeskyně), které však tehdy ještě ke Krumlovu nepatřily, provádějí archeologové - profesionálové ve městě Český Krumlov skutečné výzkumy teprve od počátku 90. let 20. století. Kromě kamenného sekeromlatu (z přelomu 5. a 4. tisíciletí před Kristem) z areálu krumlovského zámku (Pravěké osídlení hradního návrší v Českém Krumlově) bylo do té doby z města známo jen několik keramických střepů ze středověkých nádob. Pocházely vesměs z archeologicky nedokumentovaných nálezů při stavebních úpravách různých objektů v centru města během 70. a 80. let 20. století. Při četných stavebních akcích (např. rekonstrukce hotelu Růže - objekt Horní č.p. 154, rekonstrukce bloku měšťanských domů na jižní straně Náměstí Svornosti apod.) se tehdy bohužel nenávratně zničilo obrovské množství archeologických památek. Až od počátku 90. let 20. století se stala přítomnost archeologů na zdejších stavbách téměř každodenní rutinou.

Mapa historického jádra města Český Krumlov. Na mapě jsou vyznačeny plochy, na kterých proběhly v letech 1990-2000 nejdůležitější archeologické výzkumy, zpracoval Michal Ernée 2000.

Mapa historického jádra města Český Krumlov. Na mapě jsou vyznačeny plochy, na kterých proběhly v letech 1990-2000 nejdůležitější archeologické výzkumy, zpracoval Michal Ernée 2000.

  1. Dům č. p. 27 v Radniční ulici
  2. Archeologický výzkum domu č. p. 29 v Radniční ulici
  3. Archeologický výzkum dvora za domy č. p. 25 a 27 v Radniční ulici
  4. Dům č. p. 20 v Panské ulici
  5. Dům č. p. 74 v Široké ulici
  6. Dům č. p. 15 na náměstí Svornosti
  7. Dům č. p. 2 na náměstí Svornosti
  8. Dům č. p. 23 na Latráně
  9. Archeologický výzkum na ploše Dolní panské zahrady
  10. Archeologický výzkum domu č. p. 25 v Radniční ulici

Prvním významným zjištěním archeologů na území města Český Krumlov byl v letech 1991/92 odkryv pozůstatků slovanské zahloubené chaty z 8. století a objev keramiky a kamenného klínu kultury s lineární keramikou (5. tisíciletí před Kristem) v Dolní panské zahradě ( Pravěké a raně středověké osídlení na území města Český Krumlov). Od té doby proběhly v centru města desítky archeologických akcí různého rozsahu. Zkoumaly se zejména interiéry měšťanských domů. Rozsáhlejší plošný výzkum proběhl v letech 1994/95 také v areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov (Archeologický výzkum středověkého hradu Český Krumlov). Ve městě se podařilo odkrýt řadu nálezů z období středověku (13. - 15. století) a novověku ( Archeologický výzkum středověkého města Český Krumlov).

(me)

Další informace :
Archelogické výzkumy v regionu Český Krumlov
Dobrkovická jeskyně