KKK

Tvrz Větřní

Znak Višňů z Větřní Lokace:
Tvrz leží asi 4 km jihozápadně od Českého Krumlova

Původ názvu:
Název Větřní (německý název Wettern) byl odvozen od slova větřní = větrný. Jedná se o ves vystavenou větrům.

Popis objektu:
Tvrz je začleněna do komplexu školního areálu a její původní dispozice je prakticky nezjistitelná.

Stavebně historický vývoj:
Tvrz, poprvé připomínaná roku 1347, byla nově zbudována v pozdní renesanci. Tvrz se čtvercovým půdorysem existovala až do roku 1892, kdy došlo k její přestavbě na školu.

Historie obyvatel objektu:
Ves Větřní je poprvé připomínána roku 1347, kdy patřila k českokrumlovskému panství. Petr I. z Rožmberka daroval roku 1347 Větřní svému služebníkovi Petru Višňovi, který se stal zakladatelem rodu Višňů z Větřní. Několik příslušníků tohoto rodu působilo v rožmberských službách. V 15. století přešel majetek na vladyky z Pasovar, kteří byli příbuznými Višňů z Větřní. V majetku tohoto rodu bylo Větřní až do roku 1603, kdy byli zadlužení majitelé tvrze nuceni prodat vesnice Větřní, Kaliště a Němčí městu Český Krumlov. V majetku města zůstalo Větřní až do roku 1850.

(zp)