KKK

Tvrz Pasovary

Tvrz Pasovary Lokace:
Tvrz Pasovary se nachází 9 km jihozápadním směrem od města Český Krumlov.

Původ názvu:
Název tvrze a přilehlé vsi pochází z německého slova "Passauer" - Pasovan, člověk přišlý z Pasova. Původní název vsi zněl Passauerlag a byl postupně počeštěn. Pojmenování místa lze odvodit od jeho prvních obyvatel, kteří přišli jako kolonisté z okolí Pasova v polovině 13. století do českých příhraničních oblastí.

Stavebně historický vývoj:
Z tvrze se dochovala dvoupatrová hranolovitá věž uprostřed rozpadajícího se dvora. Ve východní zdi věže je v úrovni prvního patra gotické dveřní ostění původního vchodu z druhé poloviny 14. století, na opačné západní straně jsou krakorce, které nesly arkýř.Tvrz Pasovary


Historie obyvatel objektu:
První zmínka o dnes již zaniklé vsi je z roku 1278, kdy patřívala vladykům z Cipína. Její držitelé se střídavě psali z Pasovar a z Cipína. Po vymření tohoto rodu získal panství jako odúmrť Matěj Višně z Větřní. V roce 1623 byly Pasovary Višňům pro účast na stavovském povstání zabaveny a roku 1624 prodány společně s dalšími vesnicemi a dvory jako císařský konfiskát městu Český Krumlov. Tvrz přestala sloužit jako šlechtické sídlo a zpustla.

V roce 1907 tvrz vyhořela, v době mezi dvěma světovými válkami byla ves opuštěna a po roce 1945 zbořena. V tvrzi bylo ještě umístěno pastevecké družstvo, ale po jeho zániku zůstala tvrz pustá.

(mh)