KKK

Tvrz Michnice

Lokace:
Tvrz Michnice se nachází 7 km jihozápadním směrem od města Kaplice.

Původ názvu:
Jméno Michnice (Michnitz) pochází z vlastního jména Michna, znamená tedy, že se jedná o "ves lidí Michnových".

Popis objektu:
Polední zprávy o tvrzi Michnice pocházely z roku 1615. Do současné doby se z tvrze nic nedochovalo a místo, kde stála, lze těžko lokalizovat.

Historie obyvatel tvrze:
Tvrz společně s vesnicí byla poprvé připomínána v roce 1259. Tvrz obývali zemané z rodu Doudlebských a Jivnovských. Na konci 14. století tvrz vlastnil Mikšík z Michnic, jehož potomkové se nazývali Pouzary z Michnic. Roku 1602 koupil vesnici s tvrzí Petr Vok z Rožmberka a o sedm let později je věnoval svému synovci Janu Zrinskému ze Serynu. Vesnice zůstala součástí rožmberského panství, tvrz byla pravděpodobně odprodána. Poslední zpráva o tvrzi se datuje k roku 1615. O dalších osudech objektu prameny mlčí. Do dnešní doby se z tvrze nic nedochovalo.

(mh)

Další informace:
Tvrz Český Heršlák