KKK

Tvrz Chlumeček


Lokace:
Tvrz je položena 1,5 km severozápadně od Křemže.

Tvrz Chlumeček, obytná budova

Původ názvu:
Zdrobnělina od slova chlum, označujícího ve staročeštině vrch, kopec.

Popis objektu:
Dnes již neexistující tvrz se nacházela v místě dnešní jednopatrové obytné budovy z 18. století a přilehlého hospodářského dvora. Sklepy pod obytnou budovou jsou jediným pozůstatkem tvrze.

Stavebně historický vývoj:
Tvrz, poprvé připomínaná roku 1440, byla na konci 16. století nově vybudována. K prostorné tvrzi, vystavěné z kamene, patřil také pivovar se sladovnou a hospodářské stavení. V době 18. století vznikl na místě tvrze hospodářský dvůr s obytnou budovou.

Kořenští z Terešova, znak Historie obyvatel objektu:
Tvrz, poprvé připomínaná roku 1440, patřila původně vladykům z Křemže. Roku 1447 ji zabral Oldřich II. z Rožmberka, který ji ovšem už roku 1451 prodal vladykům z Chlumu. Roku 1547 získali Chlumeček Častolárové z Dlouhé Vsi, příbuzní vladyků z Chlumu. Častolárové, kteří postavili v Chlumečku novou tvrz, prodali tvrz s vesnicí roku 1665 Karlu Maxmiliánu Kořenskému z Terešova. Od něj zakoupil Chlumeček roku 1673 Jan Augustin Miličovský z Brauenberku, který jej levně prodal už v roce 1678 cisterciáckému klášteru ve Zlaté Koruně. Klášter zde poté provozoval výnosnou výrobu piva a lihovin. Po zrušení kláštera v roce 1785 získali Chlumeček Schwarzenberkové a připojili jej ke svému českokrumlovskému panství.

Současné využití:
Hospodářský dvůr, stojící na místě bývalé tvrze, je dnes využíván k zemědělským účelům.

(zp)Tvrz Chlumeček, pohled na hospodářský dvůr