KKK

Tvrz Bělá

Lokace:
Tvrz Bělá se nachází 10 km jihovýchodním směrem od města Kaplice.

Původ názvu:
Název vesnice byl odvozen od jména potoka Bělá, který protéká blízko vsi. Německý název Bělé zní Zirnetschlag, Cirnatwa, tedy "Čerňatova paseka".

Historie obyvatel objektu:
První majitele tvrze v Bělé prameny neuvedly, ale již roku 1412 patřila Bělá ke statkům pánů z Rožmberka. Oldřich II. z Rožmberka prodal roku 1449 úrok v Bělé Markétě, vdově po krejčím Martinovi z Českého Krumlova. V roce 1492 koupil panský dvůr v Bělé Šavel z Tiché. V roce 1541 bylo připomínána ves Bělá již s pustou tvrzí.

Současné využití:
Z tvrze Bělá se do současné doby nic nedochovalo.

(mh)