KKK

Hrad Velešín

Hrad Velešín, zbytky zdiva, foto: Vladimír Šimeček Lokace:
Hrad Velešín leží asi 10 km severně od Kaplice.

Původ názvu:
Název Velešín je zřejmě odvozen od osobního jména Veleša a označuje hrad nebo dvůr náležející osobě tohoto jména.

Popis objektu:
Do dnešní doby se dochovaly pouze zbytky opevnění a fragmenty půlválcové bašty a mohutné válcové věže, situované na úzkém skalnatém ostrohu nad řekou Malší.

Stavebně historický vývoj:
Založení raně gotického hradu Velešín spadá do 13. století. Hrad sestával z předhradí, odděleného na západní straně dvěma příkopy od vlastní obytné části věží. V druhé polovině 15. století poklesl strategický význam hradu, a proto byl z příkazu Rožmberků roku 1487 opuštěn a pobořen. Roku 1541 je již připomínán jako pustý.

Hrad Velešín, zbytky zdiva, foto: V. Šimeček

Historie obyvatel hradu:
Hrad Velešín, založený ve 13. století, patřil zprvu do královského majetku. V jeho blízkosti vznikla také vesnice, povýšená roku 1391 na městečko. Roku 1266 je již jako majitel připomínán Čéč z Budějovic. Ten podstoupil později hrad Benešovi Pyšnému z Velešína, jenž byl zakladatelem rodu vladyků z Michalovic. Z blíže neznámých příčin však král Přemysl Otakar II. hrad již zmíněnému Benešovi Pyšnému odňal a do vlastnictví rodu se Velešín vrátil teprve roku 1283, kdy jej opět získal od krále Václava II. Benešův syn Jan z Michalovic. Vladykové z Michalovic vlastnili hrad Velešín až do roku 1387, kdy ho prodali Rožmberkům. V roce 1423 ze pokusili hradu zmocnit husité, jejich snaha však byla neúspěšná. Velešín později ohrožoval i hejtman sirotčích vojsk (křídlo radikálních husitů) Jan Čapek ze Sán. Význam hradu však postupně poklesl, proto byl roku 1487 opuštěn a pobořen.

Současné využití:
Zbytky velešínského hradu nad řekou Malší jsou volně přístupné.

Hrad Velešín, zbytky zdiva, foto: V. Šimeček

(zp)