KKK

Tvrz Tichá

Tvrz Tichá, celkový pohled Lokace:
Vesnice s tvrzí Tichá leží 10 km jižně od města Kaplice.

Původ názvu:
Název vesnice je odvozen od jména potoka. Německý název zněl Oppolz - tedy Oppoltův dvůr.

Významné architektonické detaily:
Z tvrze se dochovalo torzo mohutné obytné věže na čtvercovém půdorysu o straně devět metrů. Zdivo je místy silné až dva a půl metru. Věž měří 12 metrů a v jejím prvním patře se nachází původní vstup do objektu.

Historie obyvatel objektu:
Tvrz nebyla nikdy centrem samostatného panství. Vybudovali ji páni z Velešína a patřila původně k velešínskému panství. Po smrti Beneše a Jana z Velešína roku 1360 tvrz spravovali poručníci jejich dětí, páni z Rožmberka. Ti tvrz Tichou v roce 1387 odkoupili a měli ji v držení až do vymření rodu v roce 1611. Tvrzi se přikládal značný význam a proto bývala do konce 15. století sídlem samostatného purkrabí a hejtmana. V roce 1789 byla tvrz přestavěna na pivovar, který byl později zrušen. Do dnešních dnů se z bývalé tvrze dochovalo pouze torzo obytné věže.

(mh)


Tvrz Tichá, zbytky obytné věže