KKK

Tvrz Benešov nad Černou

Lokace:
Tvrz leží asi 10 km východně od Kaplice

Původ názvu:
Název Benešov nad Černou (německý název Beneschau) byl odvozen od jména svého zakladatele Beneše Pyšného z Velešína nebo jeho vnuka Beneše Věrného z Michalovic. Novodobý přívlastek se vztahuje k místní říčce Černé (Švarcava). Dříve se užívalo názvu Německý Benešov.

Popis objektu:
Existenci tvrze dnes připomíná pouze pomístní název v obci, neboť tvrz zcela zanikla, po svém opuštění na začátku 15. století.

Historie obyvatel tvrze:
Založení tvrze spadá pravděpodobně do období druhé poloviny 13. století nebo počátku 14. století a připisuje se Benešovi Pyšnému z Velešína nebo jeho vnukovi Benešovi Věrnému z Michalovic. V blízkosti tvrze vznikla brzy také vesnice, povýšená roku 1383 na městečko. Po smrti Jindřicha z Velešína připadl Benešov v polovině 14. století jeho synovi Jindřichovi. Po úmrtí tohoto majitele zdědil benešovskou tvrz Jan z Michalovic jenž ji roku 1378 prodal Rožmberkům, kteří Benešov připojili k novohradskému panství. Noví majitelé však nepovažovali benešovskou tvrz za dostatečně zabezpečenou, proto došlo na počátku 15. století za Jindřicha III. z Rožmberka k jejímu opuštění a zpustnutí.

Nadace na kaplana při tvrzi, založená roku 1386, byla v této souvislosti převedena k hradní kapli sv. Jiří v Českém Krumlově. Tvrz, připomínaná roku 1541 jako pustá, podlehla postupně zcela zkáze.

(zp)