KKK

Hrad Sokolčí

Lokace:
Zřícenina hradu Sokolčí se nachází asi 6 km východním směrem od Kaplice na hoře Hradišti.

Původ názvu:
Název hradu znamenal původně "sokolí hrad", či "sokolí tvrz".

Stavebně historický vývoj:
Hrad Sokolčí býval rozdělen na předhradí a samotný hrad. Ještě počátkem 20. století bylo možné rozeznat hlavní zdi hradu, určit, kde býval příkop a násep a nahlédnout do soustavy sklepů. Do současné doby se dochovaly pouze skromné zbytky hradní zříceniny.

Historie obyvatel hradu:
Hrad Sokolčí náležel původně pánům z Michalovic. Vlastník velešínského panství Jindřich z Benešova (Velešína), kterému patřil i hrad Sokolčí, převedl koncem 14. století svůj majetek na pány z Rožmberka. Sokolčí hrad se stal součástí panství novohradského. Poslední zmínka o hradu se datuje k roku 1541, kdy zápis Petra V. z Rožmberka v deskách zemských praví, že řečený šlechtic drží "ves Hradiště a tu jest zámek zbořený, Sokolčí řečený".

(mh)