KKK

PhDr. Karl Tannich

(1883 - 1975) archivář

Karel Tannich, Hynek Gross, Vladimír Hašek, skupinové foto Po absolvování vídeňské univerzity a Institutu für Österreichische Geschichtsforschung působil krátce ve dvou velkých archivech. V roce 1907 získal doktorát filosofie. V roce 1910 nastoupil do Schwarzenberského ústředního archivu v Českém Krumlově, který ve 30. a 40. letech řídil. V letech 1923 - 45 byl okresním konzervátorem státní památkové péče pro Českokrumlovsko. V letech 1919 - 21 a 1922 - 26 zastával funkci českokrumlovského starosty. Dne 16. 10. 1946 byl odsunut do Německa, kde ještě určitý čas působil jako archivář. Urna s jeho popelem je ve Stockholmu, kde žila Tannichova dcera. Karl Tannich velmi pečlivě zařídil zámeckou knihovnu v Č. Krumlově v prostorách, kde je dodnes. Napsal řadu rozsáhlých studií o Českém Krumlově (např. o městském opevnění, kapli na Křížové hoře, chrámu sv. Víta) Jako archivář bydlel na Zámku č.p.59 - Hrádku.

(ak)