KKK

Jiří Bílek z Bílenberku

(1586 nebo 1588 - 1657) českokrumlovský prelát a vzdělanec

Jiří Bílek z Bílenberku, portrét Pocházel ze zemanské katolické rodiny a vzdělání získal v jezuitských školách. Po vysvěcení na kněze působil jako farář a děkan v Chrudimi, Kutné Hoře a Staré Boleslavi. V roce 1642 přišel na přání jezuitského řádu do Českého Krumlova, kde působil jako farář a prelát. V době pobělohorské, kdy český živel ustupoval do pozadí, výrazně prosazoval užívání českého jazyka v kázáních v českokrumlovském kostele sv. Víta, ve farní škole i v úředním styku. Zasloužil se také o prosazování práv českých obyvatel ve městě. V roce 1934 mu česká menšina ve městě odhalila na budově prelatury - Horní č. p. 155 - pamětní desku, která byla ovšem roku 1938 odstraněna, avšak v roce 1997 opět obnovena.

Horní č.p. 155, Prelatura, pamětní deska Jiřího Bílka z Bílenberku

(mj)