KKK

Jan Kristián I. z Eggenberku

(1641 - 1710) barokní šlechtic

Portrét Jana Kristiána z Eggenberku, kopie obrazu dle de Veerleho, Červený Dvůr (?), 1706, olejomalba na plátně, Stav po restaurování, komplexní restaurátorský zásah Stojan Genčev, Praha,1995 Jan Kristián I. se dokonale sžil s českým prostředím, neboť si Český Krumlov zvolil za své rezidenční sídlo, kdežto jeho bratr Jan Seifried spravoval panství ve Štýrsku. Vybudoval dvůr, na kterém se dařilo divadlu, hudbě, malířství i architektuře. Zahájil barokní přestavby zámku, neboť nechal přebudovat reprezentační sály i salony, postavil hlavní zámecké schodiště, novou zámeckou mincovnu, barokní zámecké divadlo z let 1681 - 1686 či novou zámeckou zahradu francouzského typu. Dbal o rozvoj svého panství. Blíže viz. barokní velmož Jan Kristián I. z Eggenberku.

(mj)