KKK

Hynek Gross

(1859 - 1945) archivář

Karel Tannich, Hynek Gross, Vladimír Hašek, skupinové foto Po absolvování studia dějepisu a zeměpisu na filosofické fakultě pražské univerzity nastoupil v roce 1888 do schwarzenberského archivu v Třeboni. V letech 1891 - 1892 působil ve Schwarzenberském ústředním archivu ve Vídni, se kterým se v roce 1892 přestěhoval do Českého Krumlova, a který v letech 1910 - 1932 řídil. Hynek Gross byl od roku 1910 členem Královské české společnosti nauk, v roce 1931 byl jmenován archivním radou. V jeho vědeckých pracích se odráží vlastenecké cítění. Soustředil se na excerpování česky psaných pramenů ze 14. - 16. století, uložených v českokrumlovském archivu. Přehled jeho bohaté publikační činnosti podal František Navrátil v Soupisu prací archivního rady Hynka Grosse, Jihočeský sborník historický, 28,1959, s. 141 - 149.

(ak)