KKK

Radniční č. p. 28

Radniční č. p. 28

 

Lokace :

Radniční č. p. 28

Popis objektu :
Patrový objekt s šestiosým průčelím, s půdní nadezdívkou s drobnými okny. Průčelí nevýrazně členěné z r. 1918. V přízemí je vlevo vstupní síň s valenou klenbou s výsečemi, dodatečně předěle

ná, vpravo prostor s renesančním trámovým stropem. V patře rovněž zachovány některé klenuté prostory.

Stavebně historický vývoj :
Vznik budovy v období gotiky v rozsahu budovy i dvorního křídla. Výrazná přestavba v renesanci. Z dalších stavebních úprav zřejmá až úprava fasády s půdní nadezdívkou na počátku 20. století. V poválečném období

byly v zadním traktu odstraněny klenuté místnosti, na jejich místě vznikl dnešní dvorek.

Významné architektonické detaily :
Pozoruhodné je celé přízemí a některé klenby v patře

Historie obyvatel domu :
Prvním známým majitelem tohoto domu je v první polovině 16. století zámečník Keř. V roce 1545 se zde objevuje Michl Holzpezna a v roce 1568 pak krejčí Klement. Dům patřil nějakou dobu také Matyáši Fuchovi z Fuchýřova, po němž jej obýval sklenář Valtin. Od roku 1601 v domě žije pekař Mates Mayer. Kolem poloviny 17. století (1647 - 1653) patřil dům sedláři Vítu Wolfovi. Po něm přichází v roce 1653 řezník Jakob Klämpfel. Od roku 1659 patřil tento dům zedníku Antoniu Bossimu, který již vlastnil dům Radniční č. p. 24. Z dalších majitelů zmiňme alespoň mlynáře Antona Postla a krupaře Sebastiana Neubauera, kteří dům obývali v 18. století.

Současné využití :
Obchod s hudebninami Disc Music,
Oční optika

Historie obyvatel domu :

Prvním známým majitelem tohoto domu je v první polovině 16. století zámečník Keř. V roce 1545 se zde objevuje Michl Holzpezna a v roce 1568 pak krejčí Klement. Dům patřil nějakou dobu také Matyáši Fuchovi z Fuchýřova, po němž jej obýval sklenář Valtin. Od roku 1601 v domě žije pekař Mates Mayer. Kolem poloviny 17. století (1647 - 1653) patřil dům sedláři Vítu Wolfovi. Po něm přichází v roce 1653 řezník Jakob Klämpfel. Od roku 1659 patřil tento dům zedníku Antoniu Bossimu, který již vlastnil dům Radniční č. p. 24. Z dalších majitelů zmiňme alespoň mlynáře Antona Postla a krupaře Sebastiana Neubauera, kteří dům obývali v 18. století.