KKK

Parkán č. p. 107

Parkán č. p. 107

Lokace:
Parkán č. p. 107

Popis objektu:
Jednopatrový příčně obdélný objekt má průčelí z doby kolem roku 1800 s lisenami, pásovými kordony a stuhovými šambránami. Mezi okny prvního patra se nachází obraz P. Marie Budějovické (Ochranitelky) se sv. Floriánem a Jenem Nepomuckým (?). Při zadním průčelí, které je v přízemí a patrně i v patře hradbou, je umístěna pavlač. Střecha je kryta šindelem a taškami.

Stavebně historický vývoj:
Objekt pozdně gotického původu vznikl před rokem 1512, poprvé zmiňován je v roce 1523. V roce 1730 se nacházel v troskách. Dnešní budova pochází patrně z doby bezprostředně následující s použitím levé starší části (silnější zdi a jiný typ kleneb). Kolem roku 1800 pak proběhla úprava.

Významné architektonické detaily:
V objektu se nachází několik klenutých prostor, v jedné místnosti v prvním patře je vpadlé omítkové zrcadlo. Cenné je zejména průčelí.

Historie obyvatel domu:
V první třetině 16. století patřil dům jircháři Hanselovi, který je zde připomínán v roce 1519. Od roku 1540 zde zastihujeme kožešníka Martina, jehož o pět let později vystřídal řezník Bartoš. Kolem poloviny 16. století vlastnil dům rod Hřebenářů z Hřebene, po bratru Burghardovi jej zdědili Markvart Jan a Vaněk (Václav). V roce 1555 se majitelem domu stal řezník Tomáš Trogar a před polovinou šedesátých let 16. století se zde objevuje další řezník Tomáš Čech. V letech 1565 - 1584 se v domě setkáváme s kovářem Havlem Kandlerem a od roku 1596 s řezníkem Bartolomějem Landsknechtem. Na počátku 17. století zde bydlel Vít Eyban, kovář ze Soběslavi. Od roku 1607 patřil dům kloboučníku Štěpánu Havlovi. O dalších majitelích domu v 17. a první polovině 18. století zatím mnoho nevíme. Jisté je, že Matyáš Dorn, jenž zde žil od roku 1718, o dům mnoho nedbal, a tak Ondřej Häusl v roce 1750 kupoval za 40 zlatých rýnských pouze ruinu. Jeho rodina v domě pak bydlela až do roku 1764, kdy ji vystřídal rod Lechnerů, vlastnící dům do roku 1825.