KKK

Latrán č. p. 96, Na ostrově

Latrán č. p. 96, Na ostrově

Lokace:
Latrán č. p. 96, Na ostrově 

Popis objektu:
Přízemní stavení stojí na svahu na skále v ústí Polečnice do Vltavy. Klasicistní průčelí je členěno lisénami s čabrakami.

Stavebně historický vývoj:
Budova je klasicistního původu, ale vznikla na místě staršího objektu. Křídlo pochází z roku 1898. Pozoruhodný je z kamene valeně klenutý sklep.

Historie obyvatel domu:
V této části města se nacházelo již v nejstarších dobách nejpříhodnější místo pro zřizování haltýřů, tedy nádrží na ryby. Vznikaly zde i zahrádky, které byly spolu s haltýři častým předmětem obchodu. V roce 1771 koupil Martin Fuchs od Josefa Turkowitzera haltýř vedle špitálu. V jeho blízkosti se nalézaly dva zaniklé haltýře, z nichž Fuchs vystavěl zahradní domek, když si zde zakládal zahrádku. Tento domek prodal v roce 1779 Janu Hasslingerovi, po němž jej převzala Regina Hasslingerová. Ta domek v roce 1783 prodala Matyáši Stutzovi, který jej užíval do roku 1817. Poté se jeho majitelem stal Jan Haslinger a držel jej nejméně do čtyřicátých let 19. století.