KKK

Latrán č. p. 36

Latrán č. p. 36

Lokace:
Latrán č. p. 36

Popis objektu:
Dvoupatrová budova s průčelím pokrytým sgrafitem, pavláčkou v podstřeší a sedlovou střechou s valbami, krytou šindelem. Mezi okny prvního patra vpravo je znak se zkříženým kladivem a palicí.

Stavebně historický vývoj:
Objekt pochází z období pozdní gotiky, v době renesance byl přestavěn, upraven a doplněn novodobě při rekonstrukci v letech 1952 - 1954.

Významné architektonické detaily:
Kromě průčelí zdobeného psaníčkovým sgrafitem je pozoruhodná renesanční dispozice přízemí se střední schodišťovou síní a bočními prostory, jež jsou valeně zaklenuty. Valeně klenuto je zčásti i první patro.

 

 


Historie obyvatel domu:

Na počátku 16. století patřil tento dům rožmberskému dvornímu krejčímu, od jehož vdovy Voršily jej v roce 1519 koupil krejčí Jan. Také další majitel, kterým se v roce 1558 stal jistý Bastl, byl povoláním krejčí. V roce 1563 koupil dům sedlář Wolf Schultys, avšak už v roce 1565 ho prodal ševci Řehořovi Khopovi. Ten jej splácel až do své smrti v roce 1604. Pak v něm zůstala jeho vdova Kateřina. V padesátých letech 17. století vlastnil tento dům puškař Václav Pacovský, jehož v roce 1658 vystřídal černobarvíř (barvil látky natmavo) Jan Stadler. V letech 1752 - 1835 v domě sídlili barvíři Antonín Spek a Pavel a Antonín Pechtlové, jejichž rodině dům patřil i nadále.