KKK

Latrán č. p. 31, Nové město

Latrán č. p. 31, Nové město

Lokace:
Latrán č. p. 31, Dobrkovická ul.

Popis objektu:
Rohový jednopatrový objekt s podélnou dispozicí, krytý sedlovou šindelovou střechou. Na delší straně do ulice má tři okenní osy, na užší frontě jsou dvě okenní osy i ve štítě a půdním prostoru. Nároží nad soklem je vyhloubeno do niky. Fasáda je hladká, v prvním patře s kamennými šambránami oken.

Stavebně historický vývoj:
Budova vznikla v období pozdní gotiky přistavěním k ohradní zdi kláštera. Poté však prošla klasicistní úpravou.

Významné architektonické detaily:
Zajímavé jsou kamenné stuhové šambrány oken a valeně s výsečemi klenutá síň vlevo v přízemí.

Historie obyvatel domu:
Na počátku 16. století dům patřil blíže neznámému Sýkorovi. Od čtyřicátých let 16. století zde žil Valentin Rosenpergar nebo Rosenbergar. Někdy v sedmdesátých letech 16. století se do domu nastěhoval doktor Jan Mattioli, rožmberský lékař, pěstitel léčivých bylin a včelař. Poprvé se tento muž objevuje na dvoře Viléma z Rožmberka v roce 1578. Příjmení si rožmberský lékař patrně vzal od svého slavného kolegy, italského lékaře a botanika Pierandrea Mattioliho, který byl po určitou dobu také osobním lékařem arciknížete Ferdinanda Tyrolského a císaře Maxmiliána II. Jan Mattioli zemřel v lednu 1591 a byl pohřben v kryptě Minoritského kláštera ve městě Český Krumlov. Dům zdědila Kateřina Mattioliová, která ho v roce 1607 prodala a dožila v něm. Nový majitel, zámecký pekař Jiří Krompota nebo Krumpota, však musel dům pro dluhy zastavit a jeho syn Petr se sem mohl vrátit až v roce 1638. V letech 1664 - 1684 v domě bydlel kameník Jiří Planzker, kterého vystřídal soukeník Matyáš Pamhauer. Soukeník Ignác Pamhauer žil v otcově domě až do roku 1747. Po něm následovala celá řada majitelů různých profesí.