KKK

Latrán č. p. 27

 

Lokace:
Latrán č. p. 27

Popis objektu:
Rozsáhlý komplex budov pivovaru, jehož historické jádro tvoří čtyři křídla vymezující dvůr uzavřený renesančním bosovaným portálem. Všechna křídla pivovaru, včetně dodatečných budov situovaných uvnitř ve dvoře, jsou pokryta sgrafitem. K pivovaru náleží i další budovy na východní a severní straně. Jednopatrové západní křídlo obsahuje převážně křížové a výsečové renesanční klenby. Na západní straně při severním konci křídla mělký předstupující trakt, jehož průčelí bylo původně prolomeno v prvním patře renesanční logií, jejíž archivolty jsou zachovány ve sgrafitu. Část při jihozápadním nároží je dvoupatrová, obsahuje monumentální renesanční schodiště. Křídlo jižní a východní obsahuje v přízemí rozsáhlé pivovarské prostory, klenuté křížovými hřebínkovými klenbami.

Stavebně historický vývoj:
Nejstarší budovou je západní křídlo, které vzniklo patrně přestavbou starší budovy, jak nasvědčuje gotické okno v zahradním průčelí. Stavební činnost na tomto křídle byla zahájena po roce 1546. Budova sloužila za vdovské křídlo. Ostatní historická křídla počala vznikat za Petra Voka z Rožmberka koncem 16. století, kdy byly budovy přeměněny na zbrojnici. Stavební činnost vyvrcholila při další změně účelu, při vzniku pivovaru (viz Historie pivovarnictví ve městě Český Krumlov). Ostatní budovy vznikly v druhé polovině 19. a ve 20. století. Výjimku činí dvě křídla přiléhající k hlavním východozápadním křídlům, která jsou starší.