Historie sochařství ve městě Český Krumlov

..Obdobně jako architektonické památky a památky malířství jsou v Českém Krumlově bohatě zastoupeny památky sochařského umění. Už z konce 14. století, z období krásného slohu, pochází jedna z významných památek - tzv. Krumlovská madona (dnes Uměleckohistorické muzeum ve Vídni).


V kostelech Českého Krumlova najdeme početný soubor pozdně gotických plastik z konce 15 století.

Český Krumlov - Pieta, počátek 15. století, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově

16. století - období renesance je po sochařské stránce zastoupeno prakticky na každém kroku hodnotnými architektonickými doplňky, jako např. portály, ostění, kašny, znaky, řezbované stropy, keramické maskarony a další detaily.

Český Krumlov, Zámek č. p. 59 - Zámecká věž, detail maskaronů, 16. století

Konec 17. století přináší oživení sochařské tvorby v Českém Krumlově, a z tohoto období pocházejí nejstarší barokní kamenosochařské skulptury.

Kašna a morový sloup na náměstí v Českém Krumlově, foto: Libor Sváček

Skutečným průlomem do vrcholně barokní plastiky je století 18. V tomto období vznikla nejvýznamnější díla autorů Matěje Václava Jäckela, Jana Planskera, Jana Antonína Zinnera a Josefa Grieslera.

Jedná se např. o mariánský sloup na krumlovském náměstí, plastiky světců na mostech, kaskádovou fontánu v zámecké zahradě a další.

Kaskádová fontána v zámecké zahradě v Českém Krumlově, stav po roce 1970

Další informace:
Historie sochařství v regionu Český Krumlov
Kašna na náměstí v Českém Krumlově
Staré náhrobní kameny ve městě Český Krumlov
Zámecké lapidárium v Českém Krumlově

(ps,zf)