Choralisté ve městě Český Krumlov

Choralisty při kostele sv. Víta vedl kantor nebo školní mistr. Denně zpívali při ranní mši a odpoledne při nešporách, dále pak při pohřbech a zádušních mších. Hlavní součástí jejich repertoáru byl latinský chorál, zpívali však také dobovou polyfonii, na konci 16. století dokonce každý den.

Dobový výjev, flétnista a loutnistka, 1543 S jejich repertoárem zřejmě souvisí zlomek s vícehlasou hudbou z druhé poloviny 15. století a zcela jistě rukopis obsahující vícehlasou hudbu k nešporám z druhé poloviny 16. století. Jde o unikátní pramen středoevropské a domácí tvorby rudolfinské doby. Obsahuje polyfonní zpracování hymnů, žalmů a Magnificat. Z autorů stojí za zmínku Thomas Stoltzer, Ludwig Senfl, Christobal Morales, Orlando di Lasso, Jacob Vaet, skladatelé z Rudolfovy pražské kapely Franz Sale a Jacob de Kerle a kutnohorský Jan Simonides Montanus.

Zpěvník patřil literátskému bratrstvu. Choralisté se asi k drahocenným rukopisům nechovali příliš uctivě, a tak si literáti stěžovali vrchnosti, že "jest se obávati, aby skrze nedbanlivost některých kantorův některá oficia z kancionálův ztracena a nebo zpotrhána nebyla." V 16. století měl sbor zpravidla dvanáct až čtrnáct členů a stal se nepostradatelnou součástí života města. Bez choralistů se neobešla žádná městská slavnost, pravidelně zpívali purkmistrovi a konšelům na radnici, bylo možné si je objednat, aby zazpívali před domem moteto. Stálo to 30 míšeňských grošů.

(mho)

Další informace:
Historie hudby ve městě Český Krumlov