KKK

Petr I. z Rožmberka

(zemřel 1347) šlechtic

Vyšebrodský oltář, detail s portrétem Petra I. z Rožmberka Petr z Rožmberka nabyl svého vzdělání zřejmě v klášteře Vyšší Brod, kde získal velmi kladný vztah a náklonnost k církvi, neboť jeho přízvisko bylo Petr "kajícník" nebo Petr "mnich". Zasloužil se o vybudování nové kaple na českokrumlovském hradě či kostela sv. Jošta se špitálem ve městě. Z jeho odkazu byl založen v roce 1350 minoritský klášter v Českém Krumlově. Pro klášter ve Vyšším brodě nechal namalovat oltářní obrazy u Mistra Vyšebrodského oltáře. Jako nejvyšší komorník působil na dvoře Jana Lucemburského, kde spolu s Jindřichem z Lipé patřil mezi nejvlivnější šlechtice v zemi. Za manželku pojal vdovu po českém králi Václavu III. - Violu Těšínskou.

(mj)