KKK

Jan Smil z Křemže

(zemřel 1447) vladyka

Jan Smil z Křemže byl příslušníkem vladyckého rodu. Dětství prožil na rodné tvrzi. Jako méně majetný šlechtic vstoupil do služeb Oldřicha II. z Rožmberka. Poté, co Oldřich opustil kališnické vyznání, Smil odešel z jeho služeb a stal se stoupencem husitského tábora. Sňatkem s Annou z Rožmitálu nabyl značného majetku a od roku 1420 se stal majitelem hradu Hus. Oldřich s nelibostí sledoval také loupeživý způsob života vladyky z Křemže. Spory mezi oběma sousedy vyvrcholily po husitských válkách, kdy byl Smil z Křemže v roce 1439 zatčen a uvězněn na českokrumlovském hradě. Jeho osmileté věznění bylo roku 1447 ukončeno popravou. Následně Oldřich II. z Rožmberka zabavil veškeré statky Jana Smila z Křemže a rodovou tvrz dal pobořit.

(mj)