KKK

Jan Adolf II. ze Schwarzenberku

(1799 - 1888) šlechtic

Jan Adolf II. ze Schwarzenberku, portrét Ve veřejném a politickém životě nedosáhl takového postavení jako jeho bratři Felix ze Schwarzenberku a Bedřich ze Schwarzenberku, neusiloval o ani o významné funkce u císařského dvora, přesto byl několikrát pověřen diplomatickým posláním v Berlíně a Londýně. Zejména dbal na rozvoj zemědělství, lesnictví rybníkářství a průmyslu na schwarzenberském panství, kde zaváděl nové postupy, plodiny i moderní podnikatelské aktivity. Byl předsedou hospodářské společnosti v Praze i Vídni a založil lesnické muzeum na zámku Ohrada u Hluboké. Spolu se svou manželkou Eleonorou ze Schwarzenberku, rozenou z Lichtenštejna, přistavěl zámek Hluboká nad Vltavou.

(mj)