KKK

Široká č. p. 46

Široká č. p. 46

Lokace:
Široká č. p. 46

Popis objektu:
Současná podoba budovy vzniklé na místě někdejšího hospodářského zázemí sladovnického domu číslo 43 v Soukenické ulici představuje objekt vzniklý v raném baroku. Podobně jako sousední dům číslo 45, na který stavebně navazuje, má tento dům zachované renesanční jádro a barokně upravenou fasádu.

Stavebně historický vývoj:
Zazděný gotický lomený portálek, nacházející se na hranici se sousedním domem č. 45, dokládá středověký původ zadního průčelí někdejšího hospodářského stavení. O tom, že byl objekt renesančně přestavěn, vypovídá především charakter uličního průčelí a dále renesanční zdivo v přízemí a částečně i v prvním podlaží. V rámci barokní přestavby bylo pořízeno zaklenutí velkého prostoru v přízemí, dále schodišťová síň a průčelí. Fasáda pochází z let 1676 - 1677. Barokní uspořádání objektu bylo několikrát pozměněno v průběhu 19. a 20. století.

Významné architektonické detaily:
Dům je zajímavý svým průčelím, po stranách s omítkovou bosáží, okna zdůrazňují štukové šambrány. Umělecko-historickou cenu budovy však lze charakterizovat pouze jako průměrnou. Mezi okny je namalovaný nástěnný obraz Panny Marie Kájovské, který pochází z doby kolem roku 1680.

Historie obyvatel domu:
Jádro nynějšího domu bylo původně výrobním zázemím sladovnického domu Široká č. p. 45. V roce 1676 odkoupila krumlovská obec toto stavení za 200 kop grošů míšeňských od hamerníka Martina Klausera. V roce 1680, tedy dva roky po částečné přestavbě, prodala obec tuto nemovitost jako samostatný dům krejčímu Šimonu Riedlovi. Textilní řemesla - krejčovské, tkalcovské a soukenické - se v domě udržela až do první třetiny 19. století.