KKK

Náměstí Svornosti č. p. 10

Náměstí Svornosti č. p. 10

Lokace :
Náměstí Svornosti č. p. 10

Popis objektu :
Jedná se o jednopatrový objekt s vysokým ranně barokním volutovým štítem, doplněným ve vrcholu klasicistními prvky se schématickým ztvárněním pětilisté rožmberské růže, který zakrývá vysokou strmou střechu krytou prejzy. V přízemí obnovené loubí o dvou lomených obloucích, zaklenutých křížovou klenbou. V interiéru přízemí se nachází valeně zaklenutá síň zdobená renesančním štukovým polem po stranách s lomenými nikami. Prostory prvního patra jsou plochostropé. Krovy budovy jsou renesanční. Sklepy jsou klenuty valenou kamennou klenbou. Ve dvoře se nachází přízemní stavení a stará studna, ležící na hranici parcel domů č. p. 9 a 10.

Stavebně historický vývoj :
Původ budovy je gotický, kolem roku 1510 byla přistavena loubí. Dům prošel renesanční přestavbou a do dnešního stavu byl přestavěn kolem poloviny 17. století, kdy vzniklo dnešní průčelí. Rekonstrukce objektu byla dokončena v roce 1988, při ní bylo obnoveno zastavěné loubí a vytvořeno analogické pojetí fasády objektu zahrnující prvky gotiky, renesance a raného baroka.

Významné architektonické detaily :
Štít hlavního průčelí

Historie obyvatel domu :
V roce 1424 je coby první majitel domu připomínán jakýsi Fišar. Po Janu Pemrlovi a Matyáši Puklíkovi dům od roku 1500 patřil manželům Václavu a Voršile Haluznovým. Václav, který byl po určitou dobu městským konšelem, zemřel roku 1521 a jeho vdova Voršila prodala dům Janu Falckrabovi s tím, že v domě bude smět bydlet až do své smrti. K té došlo roku 1540 a podle Voršilina testamentu byla ze tří velkých a dvou malých stříbrných číší, kusu stříbra a stříbrné přezky z opasku zhotovena stříbrná monstrance pro farní kostel sv. Víta ve městě Český Krumlov. Dalším držitelem domu byl po rodině Falckrabových Stanislav - Štancl Plankl, po jehož smrti dům získává roku 1569 Filip Svérazský. Po řadě dalších majitelů se dům v roce 1650 dostává do držení eggenberského hospodářského písaře Martina Zahořanského, který zde mj. vařil a šenkoval pivo. V roce 1680 je jako majitel domu uváděn další eggenberský úředník, purkrabí Friedrich Veit. V letech 1730 - 1757 patřil dům rodině perníkáře Bernarda Širokého, po níž se zde střídali českokrumlovští měšťané různých profesí.