KKK

Schwarzenberský znak

Schwarzenberský znak Původně se německý šlechtický rod Schwarzenberků zval páni ze Seinsheimu a jejich vlastním znakem byl stříbrně a modře pruhovaný štít. Po dobytí turecké pevnosti Raab v roce 1598 Adolfem ze Schwarzenberku byl v roce 1599 znak doplněn o hlavu Turka, které havran či krkavec klove oko. Roku 1688 došlo k další úpravě erbu, který byl polepšen o symboly dalších panství. Tři červené špice na stříbrném poli symbolizují panství Sulz, které připojil k panství Ferdinand ze Schwarzenberku sňatkem s Marií Annou ze Sulzu. Hořící větev značí panství Brandis. V srdečním štítu erbu jsou znaky panství Schwarzenberg - věž na černé hoře a Kleggau - tři zlaté snopy. Jako štítonoši se zřídka objevují dva zlatí lvi. Knížecí koruna nad znakem značí knížecí titul.

(mj)