KKK

Horní brána

Horní brána, Rudolf Thür, kresba z let 1914 - 1916 Cestu do města z jihu střežila Horní brána, která kdysi stávala na konci mostu mezi budovami jezuitského semináře (dnes Okresní vlastivědné muzeum - Horní č. p. 152) a jezuitského divadla (dnes součást hotelu Růže - Horní č. p. 153). Její existence je doložena již k roku 1497. Tato brána byla nejvyšší ve městě (31,5 m) a na vrcholu věže brány byl malý zvon, který horníkům v nedalekých stříbrných dolech odměřoval pracovní dobu. K bráně vedl původně dřevěný a zčásti snad i padací most na kamenných pilířích, který roku 1787 nahradil nový most kamenný. Tato brána byla rozbourána jako první již v roce 1839, i když se jednalo o jednu z nejdůležitějších hlavních městských bran, která sloužila i ke slavnostnímu vjezdu vrchnosti do města. Horní brána byl dříve výraznou dominantou českokrumlovského Starého města, a proto se s ní setkáváme na všech dobových vedutách Českého Krumlova, které zachycují město od jihu, odtud známe takřka přesně i její podobu.

(mj)

Horní brána na přelomu 18. a 19. století  ve srovnání se stavem v r. 1998. Autor: V. Codl

Petr Antonín Anneis (?), Český Krumlov pod ochranou svatých patronů, Antependium z kaple Bolestné Matky Boží na Křížové hoře, Český Krumlov, kolem roku 1700 (1727 - 1728 ?), olejomalba na plátně, stav před restaurováním