KKK

Klášterní lékárna ve Vyšším Brodě

Momentka z roku 1500 - pohled do zákulisí apotéky, zdroj: Toulky českou minulostí II, Petr Hora, 1991, ISBN - 80 - 208 - 0111 - 1 Mezi rukopisy vyšebrodské klášterní knihovny nalezneme i nejstarší lékařský rukopis z 13. století "Remedium contra dolorem capitis", který naznačuje, že vyšebrodský klášter měl již v té době organizovanou lékařskou péči a to zřejmě nejen pro cisterciácké mnichy. V roce 1651, tedy těsně po skončení třicetileté války, 29. vyšebrodský opat Georg III. Wendschuh rozhodl přeměnit staré opatství v lékárnu. PhMr. Eva Laurinová napsala, že "znamenalo to pouze nové umístění lékárny, protože již před tím byl v klášteře lékárník". Nejstarší dosud nalezený lékárnický účet z vyšebrodské klášterní lékárny je z roku 1652, kdy zde byl lékárníkem Blažej Kutscher, který: "zde sloužil už dvě léta jako lékárník". Také tento údaj svědčí o existenci lékárny před rokem 1651, stejně jako i řada lékařských a lékárnických knih ze 16. století dnes umístěných v klášterní knihovně.

Význam vyšebrodské klášterní lékárny především spočíval v tom, že dodávala léky i pacientům mimo klášter. Množstvím vydávaných léků i nákupem potřebného materiálu se řadila k velkým lékárnám. V klášteře býval i lékař, jak o tom svědčí účty v dochovaných rejstřících. Lékárníci z klášterní lékárny měli řadu dodavatelů a chodili nakupovat až do Welsu a Lince. Měli také stálou kořenářku, která mimo základního platu dostávala i "odměny za dodané rostliny". Lékárna dodávala léky nejen pro lidi, ale i pro dobytek klášterních dvorů. Když v letech 1713 až 1714 vypukl v okolí mor, klášter nejen uzavřel své brány, byly zavedeny zdravotní hlídky a kontroly příchozích a také "lékárník byl připraven k rychlému zákroku", což svědčí o tom, že lékárna sloužila pro široké okolí. V roce 1773 byl zakázán všem klášterním lékárnám provoz. V Čechách byly pouze dvě výjimky, a to klášterní lékárna v Teplé a ve Vyšším Brodě. Od té doby nesla vyšebrodská klášterní lékárna označení "c.k. privilegovaná lékárna".

(fs)

Další informace:
Historie regionu Vyšebrodsko
Klášter Vyšší Brod
Církevní dějiny v regionu Český Krumlov
Špitál ve Vyšším Brodě
Vyšší Brod
Kapitulní síň vyšebrodského kláštera
Život ve vyšebrodském klášteře