KKK

Farní kostel svatého Michaela v Horním Dvořišti

Kostel svatého Michaela archanděla v Horním Dvořišti je poprvé připomínán již v roce 1252. Kostel byl založen Vokem z Rožmberka a jako farní se uvádí od roku 1384. Stavba byla dokončena v roce 1511, v roce 1738 kostel vyhořel a poté byla jeho loď zaklenuta. Od roku 1658 je farnost pod patronátem cisterciáckého kláštera Vyšší Brod. Farní pamětnice je vedena od roku 1786. Kostel s hranolovou jednopatrovou věží stojí na jihovýchodním konci náměstí, na pozemku bývalého hřbitova. Kněžiště je gotické; ostatní části se datují do doby baroka, též i vnitřní zařízení kostela je barokní. Hlavní oltář má sloupkovou architekturu se středním obrazem archanděla Michaela, po stranách jsou polychromované sochy sv. Josefa a sv. Antonína v životní velikosti. Nejstarší známý zvon je z roku 1773.


Farní kostel v Horním Dvořišti

V době vikariátu Vyšší Brod patřily pod farnost Horní Dvořiště vesnice a osady soudního okresu Vyšší Brod: Svatomírov (Zwarmetschlag), Kondrátov (Kainretschlag), Český Heršlák (Böhmitsch Hörschlag) a Kamenná (Stein). Další tři obce a osady patřily k soudnímu okresu Kaplice. Městys Horní Dvořiště měl 119 domů, z obyvatel pak 820 patřilo ke katolické církvi. Obce a osady soudního okresu Vyšší Brod měly 81 domů a 513 členů katolické církve. V roce 1870 bylo tedy ve farnosti Horní Dvořiště v hranicích soudního okresu Vyšší Brod 200 domů a žilo tam 1333 katolíků. V celé farnosti Horní Dvořiště včetně území soudního okresu Kaplice bylo 1660 katolíků.

(fs)

Farní kostel v Horním Dvořišti, zdroj: Gedenkbuch für die Pfarrgemeinde Oberhaid, Felix und Marianne Denkmayr,  1999, ISBN - 3 - 901838 - 60 - 0 Farní kostel v Horním Dvořišti

Další informace:
Historie regionu Vyšebrodsko
Pouti a poutní místa v regionu Český Krumlov
Církevní objekty v regionu Český Krumlov
Farní kostel svatého Filipa a Jakuba v Přední Výtoni
Farní kostel svatého Bartoloměje ve Vyšším Brodě
Horní Dvořiště