KKK

Čertova stěna, pokusy o splavnění čertových proudů

V roce 1725 byl Schwarzenberky vyslán vedoucí prodeje dřeva Josef Holub, aby vypracoval nový návrh na splavnění Čertových proudů. Opět navrhl rozstřílení dalších balvanů a zřízení jezů, které by umožnily plavbu dříví nejen v polenech, ale i v celých vorech. K odstraňování balvanů došlo v roce 1759, kdy byla část řečiště v délce 400 sáhů (sáh = 1,9 metru) a šíři 4 až 5 sáhů úplně vyklizena pro plavbu. Dnes je to úsek mezi oběma loučovickými mosty. V těchto pracích se pokračovalo až do roku 1769 a na tyto úpravy se každoročně vynaložilo 400 až 800 zlatých. Jak píše v roce 1902 L. M. Ziethammer ve své knize "Šumava, kraj a lid": "Již roku 1766 byly dopraveny první vory ze Želnavského revíru do Loučovic, kde na polena byly rozřezány a tato Čertovou stěnou do Krumlova splavena".

V trhání balvanů a jejich vyklízení z řečiště Vltavy mezi Lipnem a kostelíkem svatého Prokopa se pokračovalo i později: "plavba provozovala se ještě roku 1784 skutečně". Všechna práce však byla marná, a tak byl pozván inženýr Josef Rosenauer, pozdější projektant a realizátor Schwarzenberského plavebního kanálu". Bylo to v roce 1780 a "Rosenauerovy návrhy nebyly uskutečněny, neboť Josef Adam Schwarzenberg (který práce inicioval) 17. února 1782 zemřel". Josef Rosenauer vypracoval projekt na zřízení kanálu, který měl opustit Vltavu u dnešní lipenské hráze a jeho trasa je téměř shodná s dnešní silnicí mezi hrází Lipno a Vyšším Brodem. Kanálem by bylo možné plavit vory, stavební dříví a polena. Současně by voda mohla pohánět i dvacet pil. Náklady byly vypočtěny na 73 tisíc zlatých. Kníže Jan Nepomuk ze Schwarzenbergu sice projekt na jaře 1785 potvrdil a práce měly být zahájeny. Stavba však nebyla realizována pro nevyřešenou otázku pozemkových daní a po stavbě Rosenauerova plavebního kanálu již o ní nebylo uvažováno. O splavnění Vltavy pod Čertovou stěnou se naposledy uvažovalo po vichřici a polomech v roce 1870. Inženýr J. Deutsche navrhl "dvě stě dřevěných stupňů o výškách 40 až 70 cm". Náklad byl vypočten na 520 tisíc zlatých, ovšem pro finanční potíže nebyl proveden.

Lávka přes Vltavu u Vyššího Brodu, zdroj: Čechy - Vltava, Fr. Ad. Šubert, 2000, ISBN - 80 - 86177 - 13 - 0

Využití vodní síly na prudkém spádu Čertových proudů se Vltava dočkala po roce 1750, kdy v místě dnešní "horní papírny" ve Svatém Prokopu byl vyšebrodskými cisterciáckými mnichy zřízen vodní hamr, v němž se kovaly lopaty a další kovářské výrobky. Druhý hamr v Čertových proudech stával v místě dnešní "dolní papírny" a patřil také vyšebrodskému klášteru. Součástí tohoto hamru býval po roce 1828 také mlýn. "Mlýnu se zde nedařilo a také hamr živořil, pravděpodobně však pro malou odbornost hamerníka, který měl štáfy a šífy o moc horší než horní hamerník". A tak byl nakonec vyšebrodský opat rád, že v říjnu 1884 mohl toto nevyužívané vodní právo prodat Ernestu Porákovi, který na obou hamrech postupně vybudoval celulozku a dva velké papírenské závody. Na počátku dvacátého století zde vznikla celá soustava vodních turbin, které využívaly vodního spádu Čertových proudů. Největší z nich byla "Spirova elektrárna Čertova stěna". Celá energetická soustava vodních turbin byla plně využívána až do dokončení stavby přehrady a hydrocentrály Lipno.

Vltava u Čertovy stěny, zdroj: Čechy - Vltava, Fr. Ad. Šubert, 2000, ISBN - 80 - 86177 - 13 - 0

Vodní slalom je závod, jehož cílem je překonávat trať vytýčenou brankami na divoké vodě. Vhodné podmínky pro vodní slalom byly v roce 1954 objeveny v Čertových proudech. Mezinárodní závody ve vodním slalomu a sjezdu se zde konají pravidelně každý rok. V roce 1967 tady probíhalo mistrovství světa ve vodním slalomu; také v dnešní době, kdy se vodní slalom stal nejen olympijským sportem, ale i soutěží na umělých kanálech, je trať Čertových proudů pod lipenskou hrází považována za jednu z nejhezčích a nejtěžších na světě.

(fs)

Další informace:
Historie regionu Vyšebrodsko
Vltava
Historie voroplavby v regionu Český Krumlov
Lipenská přehrada
Čertova stěna a Luč
Loučovický vodní slalom Čertovy proudy
Přírodní park Vyšebrodsko