KKK

Wilhelm Fischer

(1894 - 1979 ) malíř

Vilém Fischer, pohled do Dlouhé ulice v Českém Krumlově s budovou Vlašského dvora v popředí, akvarel Wilhelm Fischer se narodil v Kraslicích, kde prožil školní léta. Později se vydal do Prahy studovat na umělecko-průmyslovou školu. V roce 1914 odešel na frontu, nejdříve do Karpat a později do Itálie, odkud se vrátil zraněný. V roce 1922, po dokončení pražské akademie, přišel do Českého Krumlova. Zde ve 20. až 40. letech žil a vytvořil obrazy Českého Krumlova a Šumavy. Ve 30. letech se také věnoval restaurátorským pracím při opravách církevních plastik. V téže době vyšlo několik Fischerových motivů Českého Krumlova a Šumavy na barevných pohlednicích. V roce 1944 musel Fischer opět do války. Byl povolán k námořnímu protiletadlovému dělostřelectvu na západní frontě. Z britského zajetí se vrátil v roce 1948 do města Wolfhagen v Hessensku, kam byla jeho rodina po roce 1945 odsunuta. V létě roku 1979 se Fischer vydal v doprovodu svého přítele do Českého Krumlova. Několik měsíců nato, 10. října 1979, Wilhelm Fischer zemřel.

(pj)