KKK

PhDr. Vladimír Hašek

(1892 - 1968) archivář

Karel Tannich, Hynek Gross, Vladimír Hašek, skupinové foto

Studoval jazyky a hudební vědu na pražské univerzitě. V roce 1919 získal doktorát filosofie. V roce 1924 absolvoval pražskou Archivní školu. Od roku 1919 až do svého penzionování v roce 1958 pracoval v českokrumlovském "zámeckém" archivu, se kterým prodělal všechny tehdejší změny kompetencí a názvů až do zřízení pobočky Státního archivu Třeboň v Českém Krumlově (1956), kterou v letech 1956 - 1958 vedl. V letech 1945 - 1955 zastával velmi pečlivě funkci okresního konzervátora státní památkové péče pro Českokrumlovsko. Po roce 1945 se zasloužil o obnovení hudební školy v Českém Krumlově a jako předseda hudebního spolku Dalibor přispěl k rozvoji hudebního života ve městě.

(ak)