KKK

Stanislav Cífka

(1929 - 1997) pedagog, spisovatel

Profesor Stanislav Cífka se narodil 13. 11. 1929 v Bavorovicích na Českobudějovicku. V šedesátých letech byl ředitelem gymnázia v Českém Krumlově, od roku 1962 působil na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích, zemřel v roce 1997. Odborný zájem profesora Cífky trvale směřoval k jihočeskému regionu, k jeho písemnictví, historii, kultuře. Tento zájem se pak promítl do jeho rozsáhlé a mnohotvárné publikační činnosti i do jeho činnosti editorské. Příznivý ohlas mezi čtenáři měla zvláště antologie z tvorby básníků a prozaiků opěvujících krásu a půvab jihočeské krajiny "Chvály jižních Čech", nesporným obohacením jihočeské regionalistiky jsou Cífkovy publikace literárně historické: dvousvazková studie České Budějovice v literatuře (ze 70. let) a dílo autorského kolektivu "Literatura - divadlo" v edici Jihočeská vlastivěda.

(zfst)