KKK

Polyxena Rožmberská z Pernštejna

(1567 - 1642) šlechtična

Polyxena Rožmberská z Pernštejna V Českém Krumlově se na několika domech (např. Horní č. p. 154) setkáváme s heraldickým symbolem zubří hlavy na zlatém poli, který patřil významnému českému a moravskému šlechtickému rodu Pernštejnů. Tento znak většinou bývá v aliančním spojení s rožmberským erbem Viléma z Rožmberka, neboť patřil poslední, čtvrté Vilémově manželce Polyxeně, rozené z Pernštejna. Jejich svatba se konala v lednu 1587 v rožmberském paláci na Pražském hradě. Po Vilémově smrti v roce 1592 se Polyxena, dcera Vratislava z Pernštejna, provdala za Zdeňka z Lobkovic.

(mj)

Znak pánů z Pernštejna, Horní č.p. 154, freska