KKK

Anna Marie Rožmberská z Bádenu

(1562 - 1583) šlechtična

Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, náhrobní kámen Anny Marie Rožmberské z Bádenu u vstupu do kaple sv. Jana Nepomuckého Byla třetí manželkou Viléma z Rožmberka, se kterým uzavřela sňatek na českokrumlovském zámku v lednu 1578. Při tomto veselí, které trvalo několik několik dní, bylo zkonzumováno 40 jelenů, 20 kusů další vysoké zvěře, 30 tetřevů, 2 050 koroptví, 150 volů, 546 telat 654 vepřů, 450 beranů, 5 135 hus, 3 166 kuřat, 18 000 kaprů, 10 209 štik, 312 000 raků a 30 000 vajec. S tímto sňatkem souvisí také rozsáhlá stavební činnost na českokrumlovském zámku (renesanční pokoje zámku) ve druhé polovině 70. let 16. století, na které se podílel také dvorní malíř Gabriel de Blonde. Anna Marie Rožmberská je pochována po boku svého manžela v kostele sv. Víta.