KKK

Řehoř Schamper

(16. století) hudebník

..Jako jednoho z prvních hudebníků přijal Vilém z Rožmberka do svých služeb trubače Řehoře Schampera, kterého si záhy mimořádně oblíbil. Sloužil mu od dětstkých let až do stáří a v šedesátých letech stál s největší pravděpodobností v čele rožmberské muziky. Tento hudebník se naučil v Linci hrát na dechový instrument a také na dřevěný hudební nástroj, označovaný v tehdejší terminologii jako "cink". I když Schampera poutaly k linecké městské radě dlouhodobé závazky, na osobní naléhání Viléma z Rožmberka byl propuštěn a vstoupil do jeho služeb na dvoře v Českém Krumlově, kde zůstal až do své smrti. Rožmberský vladař zprostředkoval Schamperovi koupi domu v českokrumlovském Latránu č. p. 45. Oblíbený hudebník doprovázel Viléma z Rožmberka na vojenském tažení proti Turkům roku 1566, kde troubením předával smluvené signály. Společně s dalšími muzikanty hrával při každodenních i slavnostních příležitostech na rožmberském dvoře. Podobu Řehoře Schampera obsahuje sgrafito na renesanční fasádě tzv. Vlašského dvora ( Dlouhá č. p. 32) v Českém Krumlově.

(pk)