KKK

Petr Vok z Rožmberka

(1539 - 1611) šlechtic

Petr Vok z Rožmberka, portrét v životní velikosti, Charles Louis Philippot, 19. století Petr Vok již od dětství vyrůstal ve stínu svého staršího bratra Viléma z Rožmberka, který byl připravován na post rožmberského vladaře. Právě proto Petr Vok nedosáhl vlivnějšího postavení ani výraznějšího úspěchu v politickém životě a žil v ústraní na zámku v Bechyni. Správy rožmberského majetku se ujal až po smrti Viléma roku 1592. Protože se nedočkal žádného potomka ze svého manželství s Kateřinou z Ludanic, byl nucen v roce 1601 prodat krumlovský zámek císaři Rudolfu II. Habsburskému, neboť zadlužení rodu nebylo zanedbatelné. Ve starší literatuře bývá často zcela chybně zachycen pouze jako rozmařilý prostopášník. "Poslední Rožmberk" zemřel v roce 1611 ve své rezidenci v Třeboni. Blíže viz. poslední Rožmberk Petr Vok z Rožmberka.

(mj)

Znak Petra Voka z Rožmberka