KKK

Matyáš Pangerl

(1833 - 1879) archivář

Matyáš Pangerl, portrét Po absolvování studia historie na německé univerzitě v Praze a Institutu für Österreichische Geschichtsforschung ve Vídni pracoval v několika archivech různých institucí. V roce 1866 nastoupil jako archivář do Schwarzenberkského ústředního archivu ve Vídni. V roce 1874 získal doktorát filosofie. Hojně publikoval v časopise Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Za jeho stěžejní díla lze považovat listináře vyšebrodského a zlatokorunského kláštera - Urkundenbuch des Cistercienserstiftes B. Mariae V. Zu Hohenfurt in Böhmen (Wien 1865), Urkundenbuch des ehemaligen Cistercienserstiftes Goldenkron in Böhmen (Wien 1872). Nemocen tuberkulózou strávil poslední léta života léčebnými pobyty v Itálii.

(ak)