KKK

Kryštof Kulička

(1535 - asi 1575) pedagog

Kryštof Kulička se narodil v rodině měšťana, který vlastnil dům v Latránu. Základní vzdělání získal Kryštof v českokrumlovské městské škole a poté studoval na náklady Viléma z Rožmberka na věhlasné luteránské akademii v saském Wittenberku. Po návratu do Českého Krumlova v roce 1557 se ujal řízení místní městské školy. Později vykonával úřad českokrumlovského městského písaře. I když rožmberský vladař usiloval o provedení reformy školy v duchu umírněného katolicismu, Kryštof Kulička zůstal u luteránské víry i v době svého působení ve škole a městské správě. Jeho syn Augustin prodělal zcela jiný náboženský vývoj. Snad z podnětu Viléma z Rožmberka byl předurčen k jezuitské výchově v jezuitské akademii v Praze. Mezi léty 1602 až 1603 se přestěhoval do Freistadtu, kde přijal místo městského písaře.

(vb)