KKK

Karel Hrdina

(1882 - 1949)

Vystudoval české gymnázium v Českých Budějovicích (1892-1900) a klasickou filosofii na FF UK v Praze (1900-1904, státní zkoušky 1906). Do roku 1919 učil na gymnáziích v Praze a Kolíně, pak pracoval na ministerstvu školství a osvěty. Byl členem České akademie věd a umění. V počátcích vědecké činnosti se zabýval především problémy latinské metodiky, později převládl zájem o české humanistické písemnictví. Významnou měrou se podílel na vydání Rukověti k písemnictví humanistickému, zvláště básnickému, v Čechách a na Moravě ve století šestnáctém. Připravil vydání řady česky psaných literárních památek (cestopisy apod.). Byl vynikajícím překladatelem latinsky psané české literatury (Vlastní životopis Karla IV., Kosmova Kronika česká). Věnoval se i překladům z antické literatury (Petroniův Satirikon). Na jeho rodném domě v Černicích je umístěna pamětní deska.

(hj)