KKK

Karel Bonaventura Buquoy

(1571- 1621) šlechtic a císařský generál

Již od mládí se věnoval vojenské kariéře. V roce 1618 byl císařem Matyášem Habsburským pověřen velením císařského vojska, které mělo potlačit české stavovské povstání. V čele císařského vojska stanul také 8. listopadu 1620 v bitvě na Bílé hoře. Za prokázané služby při porážce stavovského povstání mu císař Ferdinand II. Habsburský v roce 1620 daroval panství Nové Hrady, Rožmberk a Libějovice. Zemřel při obléhání Nových Zámků v Uhrách, kde byl smrtelně raněn. Správy rodových panství se pak ujala jeho manželka Marie Magdalena z Biglia.

Karel Bonaventura Buquoy

(mj)

Další informace :
Buquoyové
Švamberkové