KKK

Josef ze Schwarzenberku

(1769- 1833) šlechtic

Josef Jan ze Schwarzenberku, portrét Stejně jako jeho otec Jan se věnoval péči o rodové majetky, proto nepřijal žádnou významnější funkci u císařského dvora. Zasloužil se o dostavbu schwarzenberského plavebního kanálu na Šumavě, kterým se dopravovalo dříví ze šumavských lesů až do Vídně. Kanál vzniknul podle plánů Josefa Rosenauera. Josef roku 1802 založil krumlovsko-hlubockou větev rodu. Vybudoval lesnickou školu ve Zlaté Koruně a Schwarzenberský hospodářský ústav v Českém Krumlově, kde se vzdělávali budoucí knížecí úředníci. Jeho manželka Pavlína ze Schwarzenberku, rozená z Arenberku, tragicky zahynula v Paříži v roce 1810.

(mj)