KKK

Josef Rosenauer

(1735 - 1804) technik

Josef Rosenauer, portrét Do schwarzenberských služeb vstoupil jako učedník červenodvorského bažantníka v roce 1748. Svou kariéru zahájil v roce 1759 ve funkci lesního adjunkta. Po studiích ve Vídni získal v roce 1771 titul schwarzenberského knížecího inženýra. V roce 1774 se stal přísežným zemským zeměměřičem. Ředitelem schwarzenberské vodní dopravy byl jmenován v roce 1791, kdy již byla v provozu první část schwarzenberského plavebního kanálu, který se začal stavět podle Rosenauerových plánů v roce 1789. Vedle této nejznámější vodní stavby zřídil Josef Rosenauer také plavební kanál pro dříví po řece Aist v Horním Rakousku a projektoval Vchynicko-tetovský plavební kanál. K jeho neuskutečněným návrhům náležela například úprava koryta řeky Vltavy pod Čertovou stěnou pro plavbu dříví. Plány ke svým vodním dílům kreslil Rosenauer vlastnoručně. Některé z nich se zachovaly. Na domě číslo 118 ve Chvalšinách jsou umístěné dvě Rosenauerovy pamětní desky, jedna z roku 1928, druhá z roku 1991. V Českém Krumlově patřil Josefu Rosenauerovi dům Latrán č. p. 54.

Další informace :
Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách