KKK

Jiří Bendl

(zemřel kolem 1651) renesanční sochař

Truhlářský tovaryš Jiří Bendl přišel z Horního Švábska do Mnichova, předního středoevropského kulturního centra pozdní renesance a manýrismu, v roce 1588. Do Českého Krumlova přibyl ještě za života Viléma z Rožmberka, jenž potřeboval zručného modeléra pro terakotovou výzdobu zámecké věže.

Český Krumlov, Zámek č. p. 59 - Zámecká věž, detail maskaronů, 16. století

Hlavní českokrumlovskou prací Jiřího Bendla se stal monumentální náhrobek předposledního vladaře v kněžišti místního kostela sv. Víta, zhotovený v letech 1592 -1596. Dílo bohužel nedochované mělo podobu epitafu, korunovaného plastikou tzv. rožmberského jezdce. Od roku 1594 zdobil interiér proslulého rondelu na zámku v Jindřichově Hradci. Z Jindřichova Hradce odešel Bendl zřejmě do Prahy, kde právě vrcholila velkolepá výstavba rezidence císaře Rudolfa II. Habsburského.

(jm)