KKK

Jan Oldřich z Eggenberku

(1568 - 1634) barokní šlechtic a diplomat

Jan Oldřich z Eggenberku, portrét Do Čech přišel ze Štýrska po bitvě na Bílé hoře, kdy v roce 1622 získal od císaře Ferdinanda II. Habsburského českokrumlovské panství a zámek jako úhradu zapůjčených peněz. Za prokázané služby císaři získal knížecí i vévodský titul, neboť se jako císařův osobní rada účastnil diplomatických jednání a zastával řadu významných funkcí u císařského dvora jako prezident tajné státní rady. Od roku 1625 razil vlastní eggenberské mince. Položil základ rozsáhlého eggenberského panství na jihu Čech

(mj)