KKK

Jan Staněk

(15. století) kameník

Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, pohled z presbytáře do hlavní lodi Jan byl velmi pravděpodobně příslušníkem pražského kamenického rodu. Sledování jeho osudů je velmi nesnadné. V letech 1405 - 1410 se v Pasově objevuje Hans Krumenauer, řídící od roku 1407 výstavbu tamního Dómu. Kameník téhož jména byl jistou dobu usedlý v Landshutu. Pasovský Hans měl syna Štěpána, významného iniciátora pozdně gotické architektury v Podunají, který zdobil svůj znak pětilistými růžemi. Krumlovské nekrologium uvádí, že 6. 3. neznámého roku zemřel kameník Jan, který působil při stavbě farního kostela. Kameník Jan byl povolán k dokončení kostela sv. Víta v Českém Krumlově. Přinesl z Prahy aktuální novinky - plamínkové kružby oken a síťové klenby parléřovského typu, které byly podle smlouvy z roku 1407 provedeny. Janovi nebylo dopřáno z neznámých důvodů dílo dokončit.

(jm)